Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime nói về việc Truyền Giáo trong 5 Từ

 (ANS – Rome)  – Ngày 25 tháng 10 năm 2023, cha Bề trên Cả đã đưa ra những thông  điệp về TRUYỀN GIÁO qua các video ngắn. Các thông điệp này được tóm gọn thành 5 từ khoá. 5 từ này làm cho nội dung trình bày của cha trở nên linh hoạt hơn, mang tính xã hội và gần gũi với giới trẻ hơn mà vẫn không làm thay đổi nội dung, giúp chúng trở nên phổ biến và hấp dẫn hơn với phần lớn khán giả.

Mỗi chủ đề sẽ được trình bày theo một phong cách đặc thù, lần lượt diễn tả qua 5 từ khác nhau. Từ khoá xuất hiện ngay lập tức làm nổi bật thông điệp chính, nó truyền tải trọng tâm và ngữ điệu muốn diễn tả của cha Bề Trên Cả qua các video. Trong mỗi chủ đề, người trò chuyện sẽ cung cấp cho cha Bề Trên Cả những câu gợi ý để ngài chia sẻ suy nghĩ của mình.

Video luôn bắt đầu bằng một đoạn tóm tắt ngắn gọn về trọng tâm của những gì cha Bề Trên Cả sẽ trình bày. Đó là một đoạn “video trước” được ghi sẵn nhằm khơi dậy sự quan tâm, và cũng để bước vào chủ đề thảo luận.

Cha André Delimarta, nhà truyền giáo ở Malaysia, đến từ Indonesia, sẽ trò chuyện với Đức Hồng Y Ángel FERNÁNDEZ ARTIME về năm từ khoá để nói về TRUYỀN GIÁO: ƠN GỌI, CĂN TÍNH, VIỆC CHUẨN BỊ, CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY và ĐỘNG LỰC ƠN GỌI.

Sau đây là đường link các video:

TIẾNG Ý

– TỪ ĐẦU TIÊN: ƠN GỌI:  https://youtu.be/iWZ_ZKyktkM 

– TỪ THỨ HAI: CĂN TÍNH:  https://youtu.be/dmCJ6F1JSzA  

– TỪ THỨ BA: VIỆC CHUẨN BỊ:  https://youtu.be/FThOSMBua04  

– TỪ THỨ TƯ: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY:  https://youtu.be/CrnzsJ1RJvQ  

– TỪ THỨ NĂM: ĐỘNG LỰC ƠN GỌI:  https://youtu.be/84v-XIBlsSQ  

 

TIẾNG TÂY BAN NHA

– TỪ ĐẦU TIÊN: ƠN GỌI:  https://youtu.be/H4UPKr90E6k 

– TỪ THỨ HAI: CĂN TÍNH:  https://youtu.be/dV4nWMdd-SY  

– TỪ THỨ BA: VIỆC CHUẨN BỊ:  https://youtu.be/Qq6WZsby0Ew  

– TỪ THỨ TƯ: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY:  https://youtu.be/Qc0lYjHoTs8  

– TỪ THỨ NĂM: ĐỘNG LỰC ƠN GỌI:  https://youtu.be/yUAUkXFijl8  

 

TIẾNG ANH

– TỪ ĐẦU TIÊN: ƠN GỌI:  https://youtu.be/2EoO5ktXivk  

– TỪ THỨ HAI: CĂN TÍNH:  https://youtu.be/MKrdp5C8llw  

– TỪ THỨ BA: VIỆC CHUẨN BỊ:  https://youtu.be/UXlTCSS6dGs  

– TỪ THỨ TƯ: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY :  https://youtu.be/o17Pav3TEWM  

– TỪ THỨ NĂM: ĐỘNG LỰC ƠN GỌI:  https://youtu.be/1lH3xfdgHMY  

 

TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

– TỪ ĐẦU TIÊN: ƠN GỌI:  https://youtu.be/d_ePeO2eqKE  

– TỪ THỨ HAI: CĂN TÍNH:  https://youtu.be/vCm78sroJec  

– TỪ THỨ BA: VIỆC CHUẨN BỊ:  https://youtu.be/51wVefyA8_A  

– TỪ THỨ TƯ: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY:  https://youtu.be/HbW2rfmm1Rc  

– TỪ THỨ NĂM: ĐỘNG LỰC ƠN GỌI:  https://youtu.be/7At3CaA0mTE  

 

Nguồn:www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

Visited 301 times, 1 visit(s) today