TRUNG ƯƠNG: CÁC CUỘC HỌP VỀ TỔNG TU NGHỊ 28

(ANS – Roma) – Hôm qua, 28/03/2018, khi “Huấn Từ Tối Salêdiêng” tại Nhà Trung Ương, cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đã trình bày những đồng thuận của Ban Tổng Cố Vấn về Tổng Tu Nghị 28 (TTN 28).

Cha Bề trên cả nói: “Cuối cuộc họp khoáng đại giữa kỳ Ban Tổng Cố Vấn, chúng tôi có tin quan trọng cho Tu Hội và Gia đình Salêdiêng. Hôm nay, chúng tôi kết thúc cuộc họp và có thể báo tin về TTN 28.”

Trước hết, ngài đọc lá thư của mình về thông tin sẽ được phát hành sắp tới. Tiếp đến, ngài nói đến sự lớn lao của sự kiện sắp tới cũng như ý nghĩa của nơi diễn ra TTN.

Điều đầu tiên cha Bề trên cả trình bày là chủ đề TTN 28: “Chúng tôi đã chọn chủ đề: Mẫu người Salêdiêng cho người trẻ ngày nay? Với chủ đề này, chúng tôi muốn trao đổi về dự thế người Salêdiêng hôm nay cũng như mai sau; nhờ đó, chúng tôi có thể đưa ra những câu trả lời khả thể cho người trẻ, nhất là những em nghèo khổ và thiếu thốn nhất … Chúng tôi cũng phải đối diện một số vấn đề pháp lý quan trọng mà chúng tôi nghĩ giúp ích cho sứ mệnh, những vấn đề cần hướng đến hôm nay.”

Ngài cho biết nơi chốn cử hành: TTN 28 sẽ diễn ra tại Valdocco – Tôrinô. Sự kiện Salêdiêng lớn lao này sẽ khởi sự vào Chúa Nhật 16/02/2020 và kết thúc vào ngày 04/04. Sau cùng, ngài công bố: “Cha đã bổ nhiệm cha Stefano Vanoli làm Điều Hành Viên TTN 28.” Cha Vanoli hiện là Tổng Thư Ký của Tổng Cố Vấn.

Một lần nữa, cha Á.F. Artime đặt vấn đề: “Đâu là dự thế người Salêdiêng hôm nay và tương lai? Thực trạng ngày nay không còn giống như 40 năm trước và thậm chí câu trả lời cũng không thể giống được. Chúng ta cần trả lời trung thực cho người trẻ hôm nay và mai sau. Người trẻ hôm nay sống trong một trạng huống khác biệt so với 40 năm trước…Người trẻ hôm nay sống trong hoàn cảnh khác, thậm chí khác so với một vài năm qua. Họ ngụp lặn trong thế giới kỹ thuật số, trong thế giới hào hứng của các việc thiện nguyện nơi người trẻ, trong thực trạng của hướng nghiệp, của thực tế đau lòng nơi người trẻ, nơi người tị nạn trẻ. Những thực tế đó thôi thúc chúng ta, những thực trạng chúng ta không nói về 30 hoặc 40 năm trước đây.”

“Tạ ơn Thiên Chúa, sứ mệnh Salêdiêng ngày nay vẫn đang thực hiện giữa lòng thế giới. sứ mệnh đang thấm nhập vào những thực tế nơi các công cuộc của chúng ta với sự cộng tác giữa người Salêdiêng và người đời… Với lòng trung thành, chúng ta phải mở lòng trước thực trạng này…Cha mời gọi các con cầu nguyện cho biến cố này.”

Trung Hoàn, SDB


Visited 4 times, 1 visit(s) today