Phụ Tỉnh Miền Bắc – Thánh Lễ Khai Giảng Tu Sinh

       Cộng đoàn Nông Vụ, Long Biên, Hà Nội – Sáng Thứ Hai, ngày 05 tháng 09 năm 2022, anh em Salêdiêng tại Nông Vụ đã cử hành thánh lễ khai giảng năm học mới và tạ ơn một năm đào luyên cho các em Tu sinh cùng với Phụ huynh.

       Cha Đaminh Chỉ, trưởng cộng đoàn, chủ tế thánh lễ. Cha Martin Thắng và cha Giuse Vinh đồng tế. Trong bài giảng, cha Martin Thắng đã mời gọi các em Tu sinh với tư cách là những người theo Don Bosco, phải có lòng khao khát và đào luyện mình để trở thành những người Salêdiêng đích thực trong các chiều kích Nhân bản, Salêdiêng, Trithức và Thiêng liêng. Ngài cũng mời gọi quý phụ huynh cầu nguyện và cộng tác với Hội dòng để đồng hành với anh em Tu sinh.

       Trong bữa ăn huynh đệ, một vị đại diện phụ huynh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các Salêdiêng. Năm nay, hai Tu sinh từ miền Bắc Việt Nam sẽ chuyển đến Sài Gòn để tiếp tục giai đoạn Dự bị chuẩn bị cho giai đoạn Thỉnh viện. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi Salêdiêng nữa trong khu vực miền Bắc Việt Nam.

       Minh Luận SDB

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today