Phỏng vấn Sư huynh Phanxicô Nhật, một hội viên Salêdiêng Việt Nam đang làm việc truyền giáo tại Pakistan

Hướng tới Đại hội Sư huynh miền EAO 2018 – Phỏng vấn Sư huynh Phanxicô Nhật, một hội viên Salêdiêng Việt Nam đang làm việc truyền giáo tại Pakistan.

(Pakistan 08/04/2018) – Các tu sỹ dòng Salêdiêng đã hiện diện tại Pakistan suốt 20 năm qua. Hiện nay, đã có 7 hội viên SDB gốc Pakistan nhưng trong số ấy chưa có một anh em Sư huynh nào. Thầy Phanxicô Nhật là Sư huynh duy nhất đang làm việc tại Phụ tỉnh Pakistan. Hy vọng rằng, sự hiện diện của thầy sẽ giúp giới trẻ Pakistan khơi dậy lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu và với Don Bosco theo mẫu gương của Chân phước Zatti cũng như của Chân phước Stefan Sandor.

Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của thầy Phanxicô Nhật.

1- Thưa thầy, điều gì khiến thầy cảm thấy vui thích và hạnh phúc khi sống ơn gọi Sư huynh Salediêng?

+) Có nhiều niềm vui đối với tôi, như được chia sẻ cuộc sống Salêdiêng với các anh em hội viên trong cộng thể, được làm việc cho giới trẻ, và nhất là được trở nên nhà truyền giáo.

2- Đâu là mẫu gương Sư huynh Salêdiêng nơi thầy?

+) Đó là Chân phước Artemide Zatti và Chân phước Steven Sandor.

3- Một Sư huynh Salêdiêng đóng góp những gì cách đặc thù cho cộng thể và cho sứ mệnh?

+) Đóng góp qua sự hiện diện trong cộng đoàn tu sỹ, nhất là khi thể hiện vai trò là nhà giáo dục và là người rao giảng Tin Mừng.

4- Làm cách nào để ơn gọi Sư huynh Salêdiêng được hiển thị rõ nét trong Giáo hội?

+) Qua việc chia sẻ trách nhiệm với các anh em tư giáo trong sứ mạng giáo dục và mục vụ. Xin đào tạo các anh em Sư huynh chúng tôi trở thành những chuyên viên về Huấn giáo và về Thần học.

5- Các linh mục đóng góp thế nào để quảng bá ơn gọi Sư huynh?

+) Các ngài hãy sống giản dị khiêm tốn, trở nên những Salêdiêng mẫu mực và biết hiện diện giữa giới trẻ.

6- Điều gì nâng đỡ ơn gọi Sư huynh nơi thầy?

+) Đó là đời sống cộng thể, việc cầu nguyện cá nhân và siêng năng tham dự việc cử hành Bí tích Thánh Thể.

7- Thầy kỳ vọng điều gì nơi Đại hội Sư huynh miền EAO sắp tới?

+) Đó là tìm cách tăng triển ơn gọi Sư huynh, và phải tìm ra những cách thức để giúp các anh em Sư huynh sống trung thành với ơn gọi của mình.

Ghi chú: Miền EAO chúng ta có 11 tỉnh dòng, dàn trải trên 23 quốc gia, nhưng hiện nay vẫn còn 9 quốc gia chưa có ơn gọi Sư huynh bản địa tại địa phương. Đoàn sủng Salêdieng vẫn chưa được Giáo hội địa phương biết đến nhiều tại những nơi này. Chúng ta hãy cầu nguyện để những nơi đó có các ơn gọi Sư huynh người bản xứ, cụ thể: Tại đảo Fiji, đảo Samoa, Tân Tây Lan, đảo Solomon, quần đảo Papua New Guinea, Pakistan, Lào, Malaysia và Mongolia.

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today