MÙA CHAY SINH THÁI-THIÊNG LIÊNG 2023 – HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI LỄ PHỤC SINH – NGÀY 33

       Trong hành trình Mùa Chay này, chúng ta sẽ cố gắng giảm bớt dấu vết sinh thái dưới ánh sáng của các đoạn Tin Mừng đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ tận dụng 40 ngày hoán cải dẫn chúng ta đến lễ Phục Sinh để hòa giải với chính mình, với mọi thụ tạo và với Chúa.
 
       NGÀY 33 – 26/03/2023
 
       Lời Chúa:
       Ta là sự sống lại và sự sống. (Ga 11, 25): 
      “Đức Giê-su liền phán: ‘Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.'”
 
       Cam kết:
    Chúa Giêsu đi đến nhà người bạn là Lazaro. Người tuyên bố rằng Người là sự sống, nhưng Người khóc thương cái chết của anh khi bước chân của Người dừng lại trước ngôi mộ. Cái chết thật khủng khiếp, nhưng còn khủng khiếp hơn khi thấy rằng trong nhiều trường hợp, nó là hậu quả của những hành động thảm hại của con người. Dấu chân ta lại trở thành giẫm đạp lên sự sống. TUẦN NÀY CHÚNG TA ĐÁNH BẠI MỌI THÁI ĐỘ VÀ LỐI SỐNG MANG LẠI CHẾT CHÓCĐAU KHỔ CHO MỌI LOÀI THỤ TẠO.
 
       BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ TRUNG ƯƠNG – TU HỘI SDB
 
       Nguồn: infoans.org
Visited 3 times, 1 visit(s) today