MÙA CHAY SINH THÁI-THIÊNG LIÊNG 2023 – HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI LỄ PHỤC SINH – NGÀY 32

       Trong hành trình Mùa Chay này, chúng ta sẽ cố gắng giảm bớt dấu vết sinh thái dưới ánh sáng của các đoạn Tin Mừng đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ tận dụng 40 ngày hoán cải dẫn chúng ta đến lễ Phục Sinh để hòa giải với chính mình, với mọi thụ tạo và với Chúa.
 
       NGÀY 32 – 25/03/2023
 
       Lời Chúa:
       Maria, đừng sợ (Lc 1, 30): 
       “Sứ thần liền nói: ‘Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.'”
 
       Cam kết:
       Chúng ta cũng hãy nói ‘Xin vâng’ với Điều tốt, với Cái đẹp, với Hòa bình được tái khám phá và mang trở lại cho mọi thụ tạo.
 
       BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ TRUNG ƯƠNG – TU HỘI SDB
 
       Nguồn: infoans.org
Visited 3 times, 1 visit(s) today