Linh mục giải tội cần phải dẫn hối nhân đến gần Thiên Chúa hơn

(Vatican City, 12.03.2018) – Đức Thánh Cha nói: “Một linh mục giải tội tốt là một người biết lắng nghe tốt”. Nhờ biết thấu nghe hối nhân khi giải tội, “chúng ta nghe được chính Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường; nhờ lắng nghe Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sống triệt để sự vâng nghe Lời Chúa” để biết Chúa muốn chúng ta làm gì.

Các linh mục làm thế nào để có thể cống hiến “sự phục vụ cao cả nhất” cho các hối nhân, nhất là những người trẻ vì “chúng ta làm cho họ sợ chạm tới chính Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha đã nói với hàng trăm linh mục giải tội và những tham dự viên có mặt trong khóa học hỏi hằng năm về Bí tích Hòa Giải do Tòa Xá Giải, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tha tội.

Ngài nhắc nhở các linh mục giải tội nên tránh cám dỗ mình là “thầy phán xử” trên lương tâm người khác, nhất là trên người trẻ, là thành phần dễ bị ảnh hưởng.

Đức Thánh Cha nói: “Cha giải tội đừng quên rằng, mình không phải là nguồn ân sủng và lòng thương xót, mà là dụng cụ cần thiết và chỉ là dụng cụ mà thôi”.

Là cầu nối giữa Chúa Thánh Thần và hối nhân, điều ấy không làm suy giảm tác vụ linh mục, song nó còn làm cho tác vụ linh mục trở nên hoàn hảo hơn.

Các linh mục càng ẩn khuất đi, họ càng chu toàn ơn gọi của mình như là một đầy tớ vô dụng, thì Đức Kitô linh mục tối cao càng được tỏ lộ rõ ràng hơn.

Đại hội các Giám mục thế giới khai mạc vào tháng 10 hướng về người trẻ, bàn về đức tin và sự phân định ơn gọi, khóa họp năm nay nhắm vào những vấn đề liên quan mối tương quan giữa Bí tích Hòa Giải và việc giúp cho người trẻ phân đinh ơn gọi của họ.

Đức Thánh Cha nói, “Người trẻ có thể nghe tiếng Chúa đang nói gì với họ, trong lương tâm và cả nghe Lời Chúa”. Để đạt được điều này, người trẻ cần sự đồng hành khôn ngoan của linh mục giải tội.

Khi linh mục và hối nhân cùng tha thiết lắng nghe tiếng Chúa, thì việc xưng tội trở thành một cơ hội để khám phá kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình. Ngài còn nói, “Ơn gọi không phải là hình thức họ sống, mà là thiết lập nên mối tương quan trao hiến và không thể tách biệt với Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha muốn các linh mục giải tội phải là những chứng nhân của lòng Chúa thương xót, “là những người khiêm tốn lắng nghe người trẻ và ý muốn của Chúa cho họ; luôn biết kính trọng lương tâm và tự do của những người đến Tòa cáo giải, bởi vì chính Thiên Chúa yêu mến tự do của họ”.

Văn Phương, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today