Lễ ghi ơn cha Bề trên Á tỉnh UPS

(Rome, Italy – 04/2018) – Vào ngày 25 tháng Tư, các anh em Salêdiêng và một số thành viên của Gia đình Salêdiêng của Á tỉnh UPS đã qui tụ với nhau để cử hành ngày Lễ Tạ ơn, chủ sự Thánh lễ là Cha Ivo Coelho, Tổng cố vấn Đào luyện, và Cha Eugenio Riva, Bề trên của Á tỉnh UPS.

Trong Thánh lễ, mọi người cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Kim khánh Linh mục và Khấn dòng của nhiều anh em trong Á tỉnh. Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau dùng bữa trưa thân mật và vui vẻ tại “công viên Visitaland”. Kết thúc một ngày lễ với một số trận đấu bóng đá và bóng rổ giữa các anh em Salêdiêng của các cộng thể San Tommasso, Gerini, San Tarcisio, Testaccio, Don Rua và Don Bosco.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today