Làm phép tượng đài, bày tỏ lòng tri ân đối với cha Joaos de Deus Pires SDB, một vị truyền giáo Salêdiêng lỗi lạc tại Đông Timor

Bài viết của cha J. Mota, SDB

Quelicai, Đông Timor 04/10/2020. Vào ngày thứ Bảy 03/10 vừa qua, giáo xứ Quelicai đã long trọng mừng lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng của cộng đoàn. Cũng trong ngày hôm nay, giáo xứ tham dự nghi thức làm phép tượng đài để tưởng nhớ cha Joaos de Deus Pires, SDB một tu sỹ Salêdiêng truyền giáo đã có công rất lớn trong việc vun trồng những hạt giống đức tin tại vùng đất này.

Đức Cha Basilio do Nascimento, Giám mục sở tại đã đến chủ sự Thánh lễ hôm nay. Cùng đồng tế với ngài có khá đông các linh mục Salêdiêng và các cha dòng Claret. Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy sống theo linh đạo của Thánh nữ Têrêsa và cũng noi theo gương sáng của cha Joaos de Deus Pires.

Sau Thánh lễ là phần làm phép tượng đài. Tham dự nghi thức còn có cha phó bề trên Á tỉnh TLS, cha xứ và một số viên chức chính phủ tại địa phương.

Đây là cách thế để mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Joaos. Ngài đã được bề trên sai đến Đông Timor để làm việc truyền giáo từ năm 1957. Đặc biệt trong thời gian chiến tranh, vị truyền giáo này đã gắn bó hết mình với dân chúng để hạt giống Tin mừng được sinh sôi nảy nở tại vùng đất xa xôi này.

Chớ gì nhiều anh em Sa lê diêng trẻ sẵn sàng lên đường để phục vụ cánh đồng truyền giáo theo mẫu gương của cha Joaos de Deus Pires, SDB.

Văn Hào, SDB lược dịch