Kỳ thi tốt nghiệp tại Trường Trung học Dạy nghề Salêdiêng ở Blitar – Indonesia

Blitar, Indonesia, ngày 22 tháng 2 năm 2024 – Từ ngày 19 tháng 2 – ngày 9 tháng 3 năm 2024 là thời gian rất quan trọng đối với học sinh năm cuối của Trường Trung học Dạy nghề Thánh Giuse, Blitar, Đông Java. Khoảng thời gian này là thời gian được phân bổ cho các hoạt động kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp. Tổng cộng có sáu chương trình đào tạo kỹ năng nghề tại trường này: mô hình xây dựng và thiết kế thông tin, kỹ thuật lắp đặt điện năng lượng, kỹ thuật xe hạng nhẹ, kỹ thuật gia công, kỹ thuật xe máy, kỹ thuật máy tính và mạng.

Kỳ thi năng lực chuyên môn này rất có ý nghĩa vì nó là một trong những yêu cầu để tốt nghiệp. Hoạt động này còn nhằm mục đích xem xét và đo lường mức độ hiểu biết của học sinh về lĩnh vực các em đang học và theo đuổi trong suốt 3 năm học tập tại ngôi trường này. Hơn nữa, kỳ thi này trở thành một diễn đàn dành cho những người sau này sẽ bước vào thế giới kinh doanh và công nghiệp. Đó là lý do tại sao các giám khảo không chỉ của nhà trường mà còn đến từ các tổ chức kinh doanh và công nghiệp. Những giám khảo này sẽ xem xét và đánh giá xem học sinh đã sẵn sàng và xứng đáng bước vào thế giới việc làm thực tế hay chưa.

Nguồn: bosco.link/webzine/93365

Visited 12 times, 1 visit(s) today