Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: Biến Hình là khởi đầu cuộc thương khó của Đức Ki-tô

Trước khi đọc kinh Truyền Tin từ phòng riêng làm việc phía trên Quảng Trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha suy gẫm đoạn Phúc Âm về cuộc Biến Hình của Đức Giê-su vào ngày Chúa Nhật II Mùa Chay.

Đức Thánh Cha diễn giải đoạn này gắn liền với những gì xảy ra sáu ngày trước. Ngày đó, Đức Giê-su thổ lộ với các môn đệ rằng Ngài sẽ phải lên Giê-ru-sa-lem “chịu đau khổ nhiều và bị các kỳ mục chống đối loại trừ, bị các tư tế và các kinh sư giết chết; nhưng sau ba ngày, sẽ sống lại”.

Đức Thánh Cha nói rằng tin này quả là thử thách lớn đối với Phê-rô và toàn thể môn đệ. Thế nên, họ phản đối ý tưởng Đức Giê-su bị loại trừ và bị giết bởi lãnh đạo dân chúng.

Đức Giê-su giúp các môn đệ hiểu về cuộc thương khó của mình

Đức Thánh Cha nói tiếp bằng việc trưng dẫn việc Đức Giê-su mang Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an “lên núi cao” và tỏ lộ vinh quang của mình cho họ, vinh quang của Con Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa chuẩn bị cho “các môn đệ đối diện với cuộc thương khó của Đức Giê-su cách tích cực, để họ không bị choáng ngợp”.

Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp về “cuộc biến hình giúp các môn đệ và ngay cả chúng ta nữa hiểu được cuộc thương khó của Đức Ki-tô chính là mầu nhiệm khổ nạn, nhưng trên tất cả là một món quà của tình yêu vô tận của Đức Giê-su. Biến cố biến hình của Đức Giê-su trên núi làm chúng ta cũng hiểu hơn về cuộc phục sinh của Ngài.”

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: “nếu trước khi diễn ra cuộc thương khó mà không có cuộc biến hình xác nhận từ Thiên Chúa: ‘Đây là con yêu dấu của Ta’, thì mầu nhiệm phục sinh và vượt qua của Đức Giê-su không dễ gì hiểu được chiều sâu của nó.”

Cầu nguyện và Suy gẫm Mùa Chay

Đức Thánh Cha cho thấy sự cần thiết “leo lên núi với Chúa Giê-su và dừng lại với Ngài, để chú tâm lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và cho phép mình được phủ lấp và biến đổi trong Thần Khí” suốt Mùa Chay.

Đức Thánh Cha kết luận rằng: thật là quan trọng sống kinh nghiệm suy gẫm và cầu nguyện, không trốn chạy trước những nghiệt ngã thường ngày mà vui hưởng sự thân mật với Thiên Chúa.


Visited 1 times, 1 visit(s) today