HỒNG Y ANGELO AMATO – VỊ HỒNG Y THỨ 14 CỦA GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG

(ANS – Roma) – Trong số các Hồng Y được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tấn phong trong Công nghị ngày 20 tháng 11 năm 2010 có thêm vị Salêdiêng nữa là: Hồng Y Angelo Amato, hiện là Bộ trưởng danh dự của Bộ Tuyên Thánh.

Hồng Y Angelo Amato sinh ngày 8 tháng 6 năm 1938 ở Molfetta (Bari, Ý). Ngài là con đầu trong gia đình có bốn người con. Ngài học tiểu học trong trường của các nữ tu Alcantarine và trường Thánh Tâm Chúa của các nữ tu Salêdiêng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ngài học ở học viện Hàng hải Bari, nơi có chỉ huy hải đội nằm ở xa.

Vào đầu năm học thứ ba, năm 1953, ngài từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn và gia nhập tu sinh Salêdiêng ở Torre Annunziata. Sau đó, ngài hoàn thành tập viện tại Portici Bellavista từ năm 1955 đến năm 1956.  Ngày 16 tháng 8 năm 1955, ngài khấn lần đầu. Sau đó, ngài học triết học ở San Gregorio ở Catania, nơi ngài theo học ba năm trung học phổ thông, lấy bằng tốt nghiệp vào tháng 7 năm 1959. Năm 1962, ngài học ở Roma, tại Đại học Giáo hoàng Athanasio và lấy được bằng triết học ở đây. Ngài khấn trọn đời ngày 28 tháng 6 năm 1962. Sau đó, ngài hộ trực tại trường Salêdiêng ở Cisternino, và dạy môn văn ở trường trung học cơ sở. Sau khi lấy bằng Thần học tại Khoa Thần học của Đại học Salêdiêng ở Rôma, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 12 năm 1967.

Năm 1974, ngài lấy bằng tiến sĩ Thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, và được mời giảng dạy môn học này. Năm 1977, ngài được Ban Thư ký Hiệp nhất Kitô giáo lúc bấy giờ gửi đến Hy Lạp. Ngài ở tạm bốn tháng trong cộng đoàn các cha Dòng Tên ở Athenas để chuẩn bị đăng ký vào đại học. Sau khi vượt qua kỳ thi đầu vào, ngài được chuyển đến Salónica với tư cách là người nhận học bổng của Thượng phụ Constantinop (Salónica là thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp và là thủ phủ của vùng Macedonia). ngài ở trong tu viện Vlatadon, nơi ở của các giáo sĩ Chính thống giáo và Idrima ton Paterikon Meleton (Viện Nghiên cứu Giáo phụ), với một thư viện chuyên về thần học Chính thống giáo và một bộ sưu tập phim quý giá về các bản thảo của dãy núi Athos. Vào thời điểm đó, giám đốc của Idrima là nhà tài trợ học bổng người Hy Lạp Constantinop Christou, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Nhà nước Hy Lạp.

Ngài đăng ký vào khoa thần học của trường Đại học Thessalonica, ngài học về Lịch sử Giáo điều của Jannis Kaloghirou và Giáo điều có hệ thống của Jannis Romanidis. Đồng thời, ngài tiến hành nghiên cứu về Bí tích Sám hối trong thần học Chính thống Hy Lạp từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, văn bản mà Christou muốn xuất bản trong bộ sách “Análekta Vlatádon” (1982).

Trở về Rôma, ngài dạy môn Kitô học tại khoa thần học của Đại học Giáo hoàng Salêdiêng, nơi ngài làm trưởng khoa từ năm 1981 đến 1987 và từ 1994 đến 1999. Trong những năm 1997-2000, ngài cũng là phó hiệu trưởng của trường đại học này. Năm 1988, ngài được cử đến Washington để nghiên cứu thần học các tôn giáo và hoàn thành cuốn cẩm nang Kitô học. Trong khi đó, ngài trở thành cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin, cố vấn của Hội đồng Giáo hoàng về việc thúc đẩy sự Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn, đồng thời là ủy viên hội đồng của Học viện Giáo hoàng Thánh Mẫu Quốc tế.

Năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm Thư ký Giám mục của Học viện Thần học Giáo hoàng và là Giám đốc của tạp chí thần học mới thành lập « Path ». Từ năm 1996 đến năm 2000, ngài là thành viên của ủy ban Thần học – Lịch sử của Năm Thánh 2000.

Ngày 19 tháng 12 năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm Thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin. Ngày 6 tháng 1 năm 2003, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục tại Vương cung thánh đường Vatican. Sau đó bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Sila.

Vào ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh, kế nhiệm Đức Hồng Y José Saraiva Martins.

Ngoài các bài viết và tiểu luận trong các tạp chí thần học và từ điển thần học, ngài còn xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó có: Phúc Âm của Chúa Cha (1999); Đức Giêsu, là Thiên Chúa. Tiểu luận về Kitô học, xuất bản lần thứ bảy (2008); Chúa Giêsu, Bản sắc Kitô giáo (2008); Đời sống độc thân của Chúa Giêsu (2010); Các vị thánh trong Giáo hội (2010); Chủ nghĩa Công giáo và Chủ nghĩa thế tục ở Châu Âu thời đương đại (2010).

Hồng Y Angelo Amato cũng tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 3 năm 2013.

Vào ngày 19 tháng 12 cùng năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác nhận ngài là “donec aliter Provideatur” trong vai trò Bộ Trưởng Bộ Tuyên Thánh. Ngài là Bộ trưởng danh dự của Bộ Tuyên Thánh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2018.

 

Nguồn: https://www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam

Visited 86 times, 1 visit(s) today