Hội thảo chuyên đề giữa các Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng và Văn phòng Phát triển – Kế hoạch (PDO)

(Rôma, 22.04.2018) – Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng Tư vừa qua tại Rôma, Tu hội đã tổ chức hội nghị với chủ đề ‘Kỹ thuật để phục vụ cho sứ mệnh truyền giáo Salêdiêng’. Hội nghị mang tính chuyên đề này quy tụ các chuyên viên đang làm việc trong các ‘Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng’ (Salesian Mission Office) và các ‘Văn phòng Kế hoạch và Phát triển’ (PDO). Trong hội nghị cũng có sự hiện diện của một vài tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức Salêdiêng để cùng bàn thảo về việc gây quỹ, giúp đỡ các công cuộc phục vụ sứ mệnh Salêdiêng. Chủ đề của cuộc hội thảo là ‘Tiếp thị bằng kỹ thuật số để phục vụ sứ mệnh’.

Cuộc hội thảo diễn ra trong 4 ngày tròn tại cộng đoàn ‘Fraterna Domus’ ở Rôma và có tất cả 65 tham dự viên.

Các chuyên viên đến từ Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng New Rochelle (Hoa kỳ) trình bày kinh nghiệm về việc tiếp thị với hằng triệu ân nhân qua những phương tiện truyền thông, nhất là qua mạng kỹ thuật số, đồng thời họ cũng chia sẻ về mạng lưới liên thông với hơn 30 văn phòng truyền giáo trên khắp thế giới.

Các tham dự viên đánh giá rất cao về việc trình bày những kỹ thuật hiện đại để tiếp thị và gây quỹ trên mạng lưới toàn cầu.

Trong số 65 tham dự viên, có 3 vị đến từ Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân, 2 vị đến từ tỉnh dòng Bắc Phi Luật Tân, một vị đến từ Tỉnh dòng Hàn Quốc và 1 vị từ Á tỉnh Papua New Guinea, gồm cả các anh em SDB và người đời. Đặc biệt tham dự hội nghị có Cha Adriano Satura, điều phối viên quản lý miền EAO.

Sau hội nghị, Cha Satura đã phát biểu cảm tưởng:

– Hội nghị giúp chúng tôi biết cách phát triển Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng ở Cebu.

– Rất hữu ích và thuận lợi trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số ngày hôm nay.

– Hội nghị giúp chúng tôi biết cách gây quỹ nhanh chóng và hiệu quả.

Bài viết của Ban Truyền giáo Trung ương
Văn Hào, SDB chuyển ngữ