Hiệp hội CTV Salêdiêng ở Hồng Kông thành lập thêm một trung tâm mới, gồm những thành viên nói tiếng Anh

Vào ngày lễ Don Bosco vừa qua, tỉnh dòng Trung Hoa đã khai sinh thêm một trung tâm Cộng tác viên mới. Trung tâm mới thành lập có 8 thành viên, đa phần là những người thuộc nhiều sắc dân, khác nhau về ngôn ngữ cũng như về văn hóa. Họ sẽ sử dụng chung tiếng Anh.

Tám thành viên quy tụ về giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ ở trường Tang King Po, để làm giờ chầu Thánh Thể và cử hành nghi thức tuyên hứa gia nhập Hiệp hội.

Đến tham dự nghi thức tuyên hứa hôm nay có Cha Giám tỉnh Lanfranco Fedrigotti; Cha Mathew Chan, Ủy viên  Đặc trách Cộng tác viên, và cô Têrêsa Lam, điều phối viên của Tỉnh hội. Sau giờ Chầu Thánh Thể, mọi người cùng nhau lần hạt và đến trước thánh quan Don Bosco để đọc văn thức tuyên hứa gia nhập Hiệp hội.

Bài viết của Cha Miryala Bala Kishore, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today