Đào luyện cả trẻ em và người lớn có con tim truyền giáo

(Laga, Đông Timor – 20.04.2018) – Tại viện mồ côi của các sơ FMA ở Laga, hằng năm các sơ vẫn tổ chức một trại hè mang tính đào luyện. Năm nay có 200 trẻ em và thanh thiếu nữ thuộc gia đình ‘Tuổi thơ Thánh thiện’ tham gia trại hè được tổ chức tại đây, nằm trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Laga, giáo phận Baucau.

Hơn 200 bạn trẻ từ các công cuộc của các sơ Salêdiêng tại Đông Timor đã quy tụ về đây để tham dự trại hè với chủ đề về truyền giáo. Các bạn trẻ được đánh động mãnh mẽ bởi hình ảnh Chúa nhân bánh và cá ra nhiều nuôi sống đám đông hơn 5000 người mà Tin mừng thuật lại.

Các em học sinh cấp 1 và cấp 2 tham dự trại hè đã bày tỏ quyết tâm của mình về việc dấn thân truyền giáo. Trong Thánh lễ do Cha Vaclav Klement và Cha Giám đốc Rui Gomes chủ sự, các em đã viết quyết định của mình lên 1 tờ giấy và bỏ vào thùng để dâng lên Chúa những ý hướng tốt lành này. Các sơ đã huấn luyện để khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi các em ngay từ tuổi còn thơ.

Gia đình ‘Tuổi thơ Thánh thiện’ (Infancia e Adolescencia missionaria) là một trong những nhóm thuộc Phong trào Giới trẻ Salêdiêng mà các sơ đã hình thành tại các công cuộc do các sơ đảm nhận. Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Bề trên miền nhắc nhở các em phải năng đọc Kinh thánh để lắng nghe Chúa Giêsu. Các bạn trẻ, thiếu nhi cũng như người lớn, được mời gọi nhìn vào gương mẫu của viên sỹ quan người Ethiopia khi ông biết mở rộng cõi lòng lắng nghe Lời Chúa do thầy phó tế Phó tế Philip giải thích.

Chớ gì các bạn trẻ tại những nơi mà các tu sỹ Salêdiêng đang làm việc luôn có tinh thần quảng đại để dấn thân truyền giáo, cho dầu tại Đông Timor, chưa có một tổ chức chính thức nào từ phía Giáo hội đảm nhận sứ vụ này.

Bài viết của các sơ FMA ở Laga, Đông Timor
Văn Hào, SDB chuyển ngữ