Cuộc họp của các Cha Giám tỉnh miền EAO ngày thứ hai

(Dili, Đông Timor – 07.03.2018) – Khởi đầu ngày làm việc thứ hai, Cha Bề Trên Miền nói về phương thức làm việc của kỳ họp năm nay giữa các Cha Giám tỉnh, quy chiếu vào việc đồng hành ở những tiến trình khác nhau trong việc sinh động và cai quản Tỉnh dòng. Hôm nay có 4 phiên làm việc. Các Bề trên được chia thành những nhóm nhỏ để các Ngài chia sẻ những kinh nghiệm và đào sâu nhận thức trong việc đồng hành.

Mỗi Cha Giám tỉnh được mời gọi để suy tư và xem lại cách đồng hành của chính mình nơi mỗi Tỉnh dòng, cụ thể với mỗi ban ngành, để tăng triển đoàn sủng. Cha Bề Trên Miền nhấn mạnh rằng, vấn đề không phải là tốc độ để chạy đua với thời gian, nhưng là hướng đi như thế nào. Ngài cũng dựa vào những hướng dẫn của Giáo hội, đặc biệt trong Tông huấn ‘Niềm vui của Tin Mừng’ (Evangelii Gaudium). Đức Thánh Cha đã đưa ra những chỉ dẫn khôn ngoan trong việc đổi mới não trạng về truyền giáo, và việc biện phân liên tục sẽ giúp Hội Thánh đi vào lộ trình hoán cải cách thực sự (x. EG số 30 đến 33). Đức Thánh Cha cũng đưa ra 4 nguyên tắc sau:

– Yếu tố thời gian quan trọng hơn yếu tố nơi chốn (EG số 222-225).

– Sự hiệp nhất phải thắng vượt những đối kháng (EG số 226-230).

– Cần có hành động cụ thể hơn là chỉ có những ý tưởng chung chung (EG 231-233).

– Đi vào tổng thể hơn là chỉ nhắm tới từng phần rời rạc (EG 234-237).

Sau đó, các Cha Giám tỉnh phản hồi bằng việc lượng giá xem Tỉnh dòng của mình đã thực hiện những tiến trình này như thế nào.

Trong buổi sáng hôm nay, Sư huynh Raymond Callo cũng trình bày với hội nghị về việc chuẩn bị Đại hội Sư huynh miền EAO sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 08 năm nay với chủ đề ‘Chúng ta đều là anh em với nhau’. Thầy nhấn mạnh đến việc cần phải trình bày ơn gọi Salêdiêng của chúng ta với 2 hình thái: ‘Linh mục và Sư huynh’ để cổ võ ơn gọi Sư huynh. Thầy cũng nói về việc đồng hành với 58 anh em Sư huynh đang trong giai đoạn đào luyện ban đầu ở miền của chúng ta, đặc biệt tại Cộng thể Chân phước Sandor, Philippines. Mỗi Tỉnh dòng trong miền đều có một anh em Sư huynh làm Ủy viên điều phối trên cấp tỉnh, để giúp đồng hành với các Sư huynh trong Tỉnh dòng của mình.

Trong ngày hôm nay, cũng có hai cuộc họp Curatorium (các Giám tỉnh và các vị đặc trách đào luyện). Cuộc họp thứ nhất trước giờ ăn trưa bàn về cộng thể Clifton Hill (Úc Châu). Cuộc họp thứ hai trước giờ kinh chiều nói sơ nét về Cộng thể Thỉnh sinh Canlubang ở Tỉnh dòng Bắc Phi Luật Tân và Cộng thể Thỉnh sinh Lawaan ở Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân. Cuộc họp Curatorium vào tháng 08 năm nay sẽ bàn sâu hơn về hai cộng thể này.

Trong hai phiên làm việc ban chiều, các Bề trên bàn thảo về hai lãnh vực: Mục vụ Giới trẻ do Cha Paul Bicoming trình bày, và lãnh vực Truyền thông do Cha William Matthew trình bày.

Qua các thảo luận tổ và qua phiên họp khoáng đại để đúc kết, hội nghị cho thấy có một sự dị biệt lớn lao giữa các tiến trình cũng như có nhiều khó khăn vướng mắc cần được khắc phục. Những điểm nổi bật là:

1- Mỗi Tỉnh dòng cần thành lập một đội ngũ các anh em trẻ chuyên về công tác dịch thuật.

2- Cần đầu tư để đào luyện các anh em trong lãnh vực Mục vụ Giới trẻ và Truyền thông.

Các Bề trên đề nghị phải tổ chức thường xuyên những khóa đào tạo trong mùa Hè tại Paranaque, Philippines.

Về mảng Mục vụ Giới trẻ, xin chân thành cảm ơn cô Laureen, điều phối viên vùng về công tác truyền giáo thiện nguyện. Cô cho các Bề trên thấy nhu cầu cần cổ võ và nhân rộng hoạt động này. Đó cũng thuộc lãnh vực Mục vụ Giới trẻ.

Vào buổi tối, các Bề trên tham dự giờ kinh Phụng vụ với cộng đoàn Hậu Tập viện, chia sẻ huấn từ tối và dùng cơm tối với cộng đoàn. Ngày mai, các Bề trên có dịp đi một vòng quanh thủ đô Dili để tìm hiểu thêm về văn hóa Đông Timor và tham quan những sinh hoạt của dân chúng nơi đây.

Bài viết của Cha Vaclav Klement
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today