Cộng Tác Viên Salêdiêng Việt Nam: Thành Lập Trung Tâm Nicolas

       Vào lúc 20 giờ ngày 21/06/2022 tại Cộng thể Don Bosco Bến Cát (Gò Vấp, Tp. HCM), Hội đồng Tỉnh Cộng tác viên Don Bosco Việt Nam tổ chức bầu cử và thành lập Trung tâm Cộng tác viên Nicolas.

       Trung tâm Nicolas là Trung tâm Cộng tác viên thứ 18, được tách ra từ Trung tâm Caravario.

       Buổi bầu cử và công bố thành lập Trung tâm có sự hiện diện cha Nicolas Kiều Long Hồ, Quản lý Tỉnh Tỉnh Dòng SDB Việt Nam, Ủy viên Trung tâm và cha Giuse Nguyễn Đức Tâm, Giám đốc Cộng thể Bến Cát.

       Phía Hội Đồng Tỉnh hiện diện và điều hành buổi bầu cử có anh Đaminh Vũ Quang Ninh (Điều phối tỉnh), chịCecilia Nguyễn Thị Tuý Hoa (Thư ký tỉnh hội), chị Maria Nguyễn Thị Hiển (Sứ mệnh Tông đồ – sinh hoạt Giới trẻ tỉnh hội), chị Maria Nguyễn Ngọc Huyền Châu ( Quản Trị tỉnh hội), cùng với 24 anh chị hội viên và 8 anh chị ứng sinh tham dự.

       Mở đầu, anh Vũ Quang Ninh chào thăm và đọc thể lệ bầu, sau những vòng bỏ phiếu kín, đã chọn được Tân Hội Đồng trung tâm Nicolas gồm:

  1. Anh Giuse Hà Văn Minh: Điều phối
  2. Anh Giuse Nguyễn Hải Ninh: Phó Điều phối và Đào luyện
  3. Anh Anton Nguyễn Thanh Long: Thư ký và Truyền thông
  4. Chi Catarina Võ thị Ngọc Cúc: Quản trị
  5. Anh Giuse Nguyễn Ngọc Văn: Sinh hoạt – Giới trẻ
  6. Chi Maria Vũ Hoàng Oanh: Sứ mệnh tông đồ
  7. Cha Nicolas Kiều Long Hồ: Uỷ Viên Salêdiêng

       Trung tâm chọn Thánh Nicolas làm bổn mạng, lễ kính ngày 06/12.

       Sáu thành viên tân Hội đồng Trung tâm Nicolas chính thức trình diện, anh Giuse Hà Văn Minh (Điều phối) cảm ơn sự tín nhiệm của anh chị em, quý cha và Hội đồng Tỉnh. Anh mong mọi thành viên trung tâm nhiệt tình cộng tác với Hội đồng Trung tâm, để cùng nhau sống ơn gọi Cộng tác viên Salêdiêng, yêu thương phục vụ giới trẻ. Những người tham dự cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, chung tâm tình phó thác qua bài thánh ca Xin Vâng.

       Trước khi kết thúc, Cha Ủy viên Nicolas Kiều Long Hồ ban phép lành, mọi người ra về trong niềm vui và hạnh phúc.

       Sư huynh Ủy viên Tỉnh, quí cha, quí sơ Ủy viên và anh chị em của 17 Trung tâm Cộng tác viên hân hoan chúc mừng Trung tâm Nicolas. Xin thánh Gioan Bosco cầu bầu để Trung tâm Nicolas tiếp bước theo Ngài sống yêu thương phục vụ giới trẻ.

       Maria Hiển Nguyễn

Visited 1 times, 1 visit(s) today