Khác

ai tín

Kính thưa quý Bề trên, quý cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn, quý anh em SDB Việt Nam – Mongolia, cùng quý thành viên Gia Đình Salêdiêng Việt Nam Tỉnh Dòng vừa nhận được […]