CÁO PHÓ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG, SDB

”Hãy ở lại trong tình thương của Thầy ” (Ga 15,9) 

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, Cộng Thể Salêdiêng Phước Lộc và Tang Quyến,

ĐỒNG KÍNH BÁO

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Quang, Sdb, đã an nghỉ trong Đức Ki-tô Phục Sinh,

vào lúc 18g00,  thứ Bảy ngày 30 tháng 03 năm 2024,

tại Phước Lộc. Hưởng thọ 76 tuổi.

TIỂU SỬ

Cha GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG, SDB

Sinh ngày 02. 06. 1948 tại Nam Định

 1967 – 1968 Tập Viện tại Trạm Hành – Đà Lạt15. 08. 1968 Tiên Khấn tại Trạm Hành – Đà Lạt

1968 – 1971 Học Triết tại Salesian House of Studies – Hong Kong

1971 – 1974 Tập vụ tại Don Bosco Thủ Đức

1974 – 1985 Học Thần học và Phục vụ tại Giáo xứ Liên Khương

12. 08. 1974 Khấn Trọn Đời tại Đà Lạt

09. 06. 1976 Lãnh nhận Thánh chức Phó tế tại Đà Lạt

02. 07. 1976 Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt

1985 – 1987 Cha xứ Giáo xứ Phước Lộc – Bà Rịa

1988 – 1991 Giám đốc Cộng thể Phước Lộc

1991 – 1993 Giám đốc Cộng thể Hiền Đức

1993 – 1997 Giám đốc Cộng thể Phước Lộc, Cha xứ Phước Lộc

1997 – 2007 Cha xứ Phước Lộc, Cố Vấn Tỉnh

2008 – 2009 Giám đốc Cộng thể Phước Lộc, Cha xứ Phước Lộc

2011 – 2015 Giám đốc Cộng thể Phước Lộc, Cố vấn Tỉnh

2015 – 2021 Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

2021 – Nay Phục vụ tại Cộng thể Phước Lộc 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 Chúa Nhật – 31.03.2024: Các Hội đoàn Giáo xứ Phước Lộc kính viếng và cầu nguyện

Thứ Hai – 01.04.2024

16g00 – Nghi thức Nhập Quan tại Cộng thể Phước Lộc

17g00 – Thánh lễ Đưa Chân

Thứ Ba – 02.04.2024

09g00 – Thánh lễ Cộng Thể. Kính viếng và cầu nguyện

Thứ Tư – 03.04.2024

17g00 – Di quan về Giáo xứ Xuân Hiệp 54 Đường Số 5, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Thứ Năm – 04.04.2024

16g30 – Tỉnh Dòng kính viếng Thánh lễ Đồng tế của Quý Cha, Thầy SDB

Thứ Sáu – 05.04.2024

08g30 – Thánh lễ An Táng tại Thánh đường Giáo xứ Xuân Hiệp 54 Đường Số 5, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

 – Nghi thức Tiễn Biệt và An Táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Tân Thịnh, H. Hốc Môn, Tp. HCM 

Văn Phòng thư ký Tỉnh thông báo

Visited 1.957 times, 4 visit(s) today