Buổi Tĩnh Tâm Chung Của Nhóm Tu Sinh Don Bosco Xuân Hiệp Và Don Bosco Bến Cát

     Ngày 04/12/2022, anh em Tu sinh thuộc Xuân Hiệp và Bến Cát đã có buổi tĩnh tâm chung tại Dòng Nữ Đan viện Biển Đức (OSB). Buổi tĩnh tâm có sự đồng hành của cha Đaminh Trần Quang Hiền – đặc trách nhóm Tu sinh Xuân Hiệp, cha Phanxicô Xaviê Trần Công Phán – đặc trách nhóm Tu sinh Bến Cát và quý thầy.

     Buổi tĩnh tâm bắt đầu bằng bài giảng huấn của cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Giám đốc Cộng thể Thần học Philip Rinaldi. Sau đó là phút hồi tâm- xưng tội và bạn thiêng. Cuối cùng là Thánh lễ tại Đan viện trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng.

     Sau Thánh lễ, các anh em Tu sinh trở về Cộng thể Thần học Philip Rinaldi để dùng cơm trưa và giao lưu văn nghệ.

     Sau giờ cơm trưa, anh em được nghe bài chia sẻ về đề tài “Hạnh phúc trong ơn gọi” của cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB. Buổi giao lưu kết thúc bằng trận bóng đá giao hữu giữa hai trung tâm ơn gọi và bài huấn từ của cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong.

Thiên Phước