Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Tin Mừng Hóa có nghĩa là ‘Đứng Dậy và Ra Đi’

Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng, không có Tin Mừng Hóa kiểu ‘ngồi trên ghế bành’, Tin Mừng Hóa không phải là lý thuyết, nhưng nó bao gồm việc đứng dậy và ra đi trong cuộc sống đời thường.

Theo tin tức Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ sáng tại Nhà nguyện Thánh Marta khi ngài suy niệm về câu chuyện Tin Mừng Hóa của Philip trong Sách Tông Đồ Công Vụ 8,26-40.

Đức Thánh Cha nói, “Tin Mừng Hóa không phải là lý thuyết. Tin Mừng Hóa xẩy ra giữa người với người. Điểm bắt đầu là nơi tình trạng cụ thể chứ không phải lý thuyết. Philip loan báo Chúa Giêsu, và sự can đảm của Chúa Thánh Thần thúc đầy ngài Rửa Tội. Đi vượt lên trên.”

Đức Thánh Cha nói, “Hãy ra đi, hãy ra đi, ra đi cho tới khi anh chị em cảm thấy công việc của anh chị em được hoàn thành. Đây chính là cách thức Tin Mừng Hóa.”

Để giải thích Tin Mừng Hóa, Đức Thánh Cha dùng ba sự diễn tả: “Hãy đứng lên”, “Hãy lại gần”, và “Hãy bắt đầu với tình huống cụ thể.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, mỗi Kitô hữu có bổn phận và sứ mạng Tin Mừng Hóa. Đức Thánh Cha thuộc Dòng Tên đã lưu ý rằng, Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện Tin Mừng Hóa, giống như gió với những hạt giống của những loại cỏ cây, nó thổi đi và gieo trồng chúng ở những nơi khác nhau.”

Đức Thánh Cha nói về “Hãy đứng lên và Ra đi, Tin Mừng Hóa không đơn thuần là cho nhập đạo.” “Tin Mừng Hóa đích thực xẩy ra dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần chỉ ra những cách thức huyền nhiệm và những nơi chúng ta phải tới, cũng như những ai chúng ta cần ‘công bố danh thánh Chúa Giêsu.’”

Suy niệm về việc Chúa Thánh Thần làm việc với Philip, Đức Thánh Cha nói rằng, “Hãy đứng dậy và ra đi.” Đứng dậy và ra đi tới nơi đó. Một kiểu Tin Mừng Hóa kiểu “ngồi ghế bành” không thể tồn tại. “Hãy Đứng lên và ra đi.” Luôn luôn di chuyển. “Ra đi.”  Di chuyển. Ra đi tới nơi anh chị em phải loan báo Lời Chúa.

Đức Thánh Cha nhận xét, rất nhiều các nhà truyền giáo đã bỏ tất cả để mang Lời Chúa đến những nơi rất xa xôi, “không có các kháng thể để chống lại các loại bệnh tật tại các vùng đất đó,” nên đã chết hay là bị tử đạo.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ‘đến gần’ để sử dụng các tình trạng thực tế. Thay vì bắt đầu với một lý thuyết, Đức Thánh Cha đã lưu ý là chúng ta cần phải đến gần những điều đang thật sự xẩy ra và hãy bắt đầu với những điều đó. Tin Mừng Hóa đích thực không phải là lý thuyết, nó là những tình huống và những con người thực tế.

Đức Thánh Cha đã kết luận rằng, “Hãy ra đi, hãy ra đi, ra đi cho tới khi anh chị em cảm thấy công việc của anh chị em đã được hoàn thành. Đây chính là ý nghĩa của Tin Mừng Hóa.”

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


Visited 4 times, 1 visit(s) today