Thứ Năm sau Chúa Nhật 29 Thường Niên

PHẢI CHI LỬA ẤY ĐÃ BÙNG LÊN
Lc 12,49-53

Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

SUY NIỆM

Vào ngày 6 tháng 10, một trong những người bạn thân nhất của tôi đã hoàn tất cộng việc cuối của cô ấy trong tư cách là một nữ tu Dòng nữ Đa-minh. Chúng tôi đã làm việc và sống với nhau trong cùng một cộng đoàn khoảng hai năm, sau đó chuyển đến Notre Dame, nơi tôi bắt đầu học lấy bằng thạc sĩ thần học, còn cô ấy học Tiến sĩ bằng tiếng Anh. Cô ấy rời bỏ ngôi trường sau một năm theo đuổi thực hiện ước mơ đã ôm ấp từ lâu. Quả thật, cuộc sống ẩn chứa và bao phủ mọi thứ và để lại một điều cần thiết: sự liên kết thân mật với Chúa Giêsu. Nhiều người không thể hiểu được cuộc sống khi tôi cố gắng mô tả nó. Từ bỏ một người bạn, xem một trận đấu bóng đá và sử dụng tài năng trong công việc thông thường – rất nhiều điều chúng ta dám đảm bảo rằng, tất cả đã được từ bỏ.

Các nữ đan sĩ như là dấu hiệu của lời kêu gọi mà mỗi người Kitô hữu lắng nghe để đáp lại cách nhưng không trước Chúa Kitô, để đặt tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta theo ngài. Điều đó sẽ xảy ra khi chúng ta phải lựa chọn giữa Chúa Giêsu và tiền bạc, giữa Chúa Giêsu và danh tiếng, ngay cả giữa Chúa Giêsu và gia đình chúng ta nữa. Đây là những điều có ý nghĩa khi Đức Kitô nói rằng ngài đến để mang lại sự chia rẽ. Ngài chắc chắn cho chúng ta biết rằng, nơi chúng ta sống và cuộc sống của những người xung quanh chúng ta không phù hợp với ước muốn của Thiên Chúa, và ngài yêu cầu chúng ta phải lựa chọn. Điều này không phải bởi vì ngài ghét thế giới và những người mà chúng ta yêu mến, nhưng vì ngài nóng lòng ước mong hiệp nhất họ với ngài. Việc sống ẩn tu của các đan sĩ đã chia sẻ những nỗi khao khát của Thiên Chúa. Liên kết với Chúa Giêsu chính là lý do tại sao cô ấy đã từ bỏ tất cả. Qua cuộc sống của cô, cô nhắc nhở chúng ta rằng, con người của chúng ta cũng phải theo Chúa Kitô, và ngài kêu gọi chúng ta tiếp tục bừng cháy ngọn lửa của Thiên Chúa trên trần gian.

Nathaniel Peters ’11 MTS
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today