Thứ Năm sau Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

TÌM CÁCH GẶP CHÚA GIÊSU?
Lc 9,7-9

Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!”. Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Rồi vua tìm cách thấy mặt Ðức Giêsu.

 SUY NIỆM

“Vua cố gắng để gặp Chúa Giêsu.”

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy rằng, Hêrôđê đã nghe nhiều điều làm cho ông tò mò về Chúa Giêsu. Ông đã cố gắng gặp Chúa Giêsu để hiểu ngài là ai. Điều đó làm tôi tự hỏi rằng, “Tôi có đang cố gắng để gặp Chúa Giêsu không?”.

Khi tôi học lớp bảy, tôi cố gắng nhìn lên bảng trong những giờ trên lớp. Giáo viên của tôi nhận ra điều này, liên hệ với cha mẹ tôi, và ngày hôm sau, tôi đã được đưa đến bác sĩ chuyên mắt để kiểm tra. Tôi sẽ không bao giờ quên được việc đi về nhà khi ngồi trên ghế sau chiếc xe tải nhỏ của gia đình với cặp mắt kính mới, và nhận ra rằng, tôi đã có thể nhìn thấy rõ hơn trước đây – rõ đến từng chiếc lá trên cây.

Tôi thậm chí không biết mình đã bỏ lỡ những gì. Việc cận thị của tôi đã khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ vượt quá khoảng cách của cánh tay. Việc nhìn bằng mắt kính lần đầu tiên làm cho tầm nhìn của tôi đã được thay đổi, nhận thức của tôi cũng được đổi mới. Sự điều chỉnh đơn giản qua việc đeo mắt kính mới đã giúp tôi nhìn thấy được những gì đã có ở đó.

Chúa Giêsu hiện diện với tất cả chúng ta mọi lúc và bằng nhiều cách khác nhau, nhưng thật dễ dàng để bỏ quên ngài chỉ vì con mắt tâm linh cận thị của chúng ta. Chúng ta có thể bị cuốn hút vào sự căng thẳng, những hoàn cảnh lộn xộn và bận rộn của cuộc sống hằng ngày của chúng ta, vì thế, chúng ta cần phải liên tục thúc đẩy chính bản thân vượt qua những nhận thức hẹp hòi của mình. Chúng ta có thể cầu xin Đức Giêsu làm mới lại cách nhìn và cho chúng ta đôi mắt của đức tin, nhờ đó mà chúng ta nhìn thấy Ngài rõ hơn.

Ngay hôm nay và trong từng ngày sống, chúng ta cũng cần phải chu toàn phận vụ của mình và luôn tự hỏi rằng: Tôi có đang cố gắng để gặp Chúa Giêsu không? Tôi có dành thời gian để hiểu biết ngài thông qua việc học tập, gặp ngài trong lời cầu nguyện, và phục vụ ngài ngang qua việc phục vụ người khác không? Tôi có làm cho ngài hiện diện cách rõ nét nơi người khác thông qua chính hành động của tôi không?

Rachel Tigue ’05, ’07 M.A.Theo.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 4 times, 1 visit(s) today