Thư của Cha Bề Trên Cả đúc kết Team Visit miền EAO 2017

Anh em hội viên thân mến!

Từ Rôma, nơi Ban Tổng Cố vấn đang nhóm họp trong phiên họp mùa hè theo lịch trình, Cha gửi lời chào thăm thân ái đến tất cả anh em. Cha và các bề trên trong Ban Tổng Cố vấn, những người đã tham dự Team Visit vừa qua tại Thái Lan, luôn nhớ mãi trong lòng những kỷ niệm sống động về sự hiệp thông, về bầu khí cử hành Team Visit, về tình huynh đệ và về những chia sẻ trong đợt Team Visit vừa qua, giữa 11 Giám tỉnh và các Ban Cố vấn của các tỉnh dòng, cùng với các vị điều phối các ban ngành giữa các tỉnh dòng.

Trước hết, Cha cùng với các Bề Trên Thượng Cố vấn, những vị đã cùng đi với Cha để sinh động, muốn bày tỏ lời cám ơn chân thành về những gì chúng ta đã trải nghiệm trong 5 ngày tại Hua Hin, từ ngày mùng 06 đến ngày mùng10 tháng Ba vừa qua. Cha cảm ơn anh em về bầu khí huynh đệ và tinh thần hiệp thông trong suốt tuần lễ ấy. Cha đặc biệt cảm ơn cộng thể tỉnh dòng Thái Lan – Cambodia – Lào (THA) về sự hiếu khách và việc tiếp đón rất nồng ấm mà tỉnh dòng đã bày tỏ.

Đồng thời, bây giờ Cha cũng muốn nêu ra những điểm chiến lược và hy vọng rằng những điểm nhấn này sẽ giúp soi sáng cho các tỉnh dòng trong toàn miền. Những điểm chiến lược này Cha đã nói khi kết thúc Team Visit, và bây giờ Cha xin được nhắc lại, sau khi Cha và ban Tổng Cố vấn đã điều nghiên thêm rất kỹ lưỡng trong những ngày qua.

1- Cha ghi nhận sự tăng triển và sự hiệp thông trong miền suốt 15 năm qua. Chúng ta tạ ơn Chúa về cuộc hành trình đã qua và cho đến bây giờ chúng ta đang tiếp tục thực hiện. Mặc dù có các dị biệt lớn lao giữa các tỉnh dòng trong miền, anh em đã cùng nhau chia sẻ một lộ trình chung để thi hành sứ vụ, với sự dấn thân khá hài hòa, với những mục tiêu chung, cố gắng vượt thắng những khó khăn và vẫn luôn tôn trọng tính tự quản của mỗi tỉnh dòng. Những yếu tố này sẽ bảo đảm cho sự hiệp thông nơi chúng ta.

2- Hiện nay, giữa các tỉnh dòng trong miền, anh em đã thể hiện sự rộng mở và có sự cộng tác hỗ tương lẫn nhau. Đây là dấu hiệu rất tích cực và Cha khích lệ anh em hãy tiếp tục đi theo hướng này. Sự rộng mở và tương tác là những cách thức cụ thể làm cho mối hiệp thông trở nên hiện thực và mang lại hiệu quả.

3- Việc chăm lo và làm tăng triển căn tính Sa-lê-diêng trong miền là điều rất quan trọng, đòi hỏi anh em phải dấn thân cách bền bỉ. Căn tính ở đây có nghĩa là phải làm sao để ơn gọi thánh hiến Sa-lê-diêng luôn được quan tâm ở mọi chiều kích. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc ơn gọi của các anh em hội viên, để mọi hội viên thực sự sống ơn gọi thánh hiến tông đồ nơi mình. Để sống căn tính ơn gọi nơi các hội viên, Cha Giám tỉnh và Ban Cố vấn của Ngài cần có một tầm nhìn rõ nét hầu có thể điều hành và sinh động tỉnh dòng.

4- Căn tính còn có nghĩa là chúng ta phải lưu tâm đến thời điểm lịch sử hiện nay, phải nghiêm túc thực hiện quyết định về việc tái định dạng (reshaping) tỉnh dòng, phải ưu tiên nhắm đến tính lâu bền của các cộng thể, về số lượng cũng như về chất lượng của các hội viên, và lưu ý đến việc thực hiện sứ mệnh Sa-lê-diêng trong tỉnh dòng mình. Hiện nay, linh hồn của căn tính Sa-lê-diêng và việc tái định dạng chính là việc chúng ta biết chia sẻ sứ mệnh với người đời, đào tạo họ và thực sự chia sẻ trách nhiệm với họ. Cha nhắc lại anh em điều mà Tổng Tu nghị 24 đã đề cập đến và Cha cũng lập lại điều ấy khi kết thúc Tổng Tu nghị 27. Đó là, ‘Việc chia sẻ sứ mệnh với người đời không phải là một công việc tùy chọn, chúng ta muốn hay không muốn cũng được, nhưng đây là vấn đề liên quan đến căn tính ơn gọi của chúng ta’.

5- Hiện nay, chúng ta cũng có cơ hội cần phải củng cố và làm tăng triển Gia đình Sa-lê-diêng trong vùng. Anh em đừng chỉ trao phó công việc này cho một vài anh em hội viên khi họ thích công việc đó, nhưng đây phải là điều bắt buộc, ngày càng rõ nét hơn, và đó cũng là một lãnh vực ưu tiên đối với toàn thể cộng thể tỉnh. Anh em cần quan tâm đặc biệt, đồng hành và đào luyện các Cựu học viên, các Cộng tác viên Sa-lê-diêng và thành lập các nhóm ADMA (Hiệp hội cổ vũ lòng Tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ).

6- Cũng vậy, chúng ta thấy nơi nhiều tỉnh dòng, ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng khá phong phú, trong khi đó, nhiều tỉnh dòng khác lại ít hơn. Cha mời gọi anh em hãy tâm đắc điều này, ơn gọi Sa-lê-diêng chỉ là một ơn gọi duy nhất với hai hình thái : Sa-lê-diêng Sư huynh và Sa-lê-diêng Linh mục. Chúng ta cần phải làm tăng triển ơn gọi Sa-lê-diêng Sư huynh.

7- Những tỉnh dòng nào mà anh em SDB cùng với người đời chia sẻ sứ mệnh, tỉnh dòng đó phải can đảm dấn thân cách nhiệt tình để chấp nhận rằng tỉnh dòng là một cơ chế sinh động giúp chúng ta thực hiện sứ mệnh Sa-lê-diêng. Sứ mệnh này luôn mời gọi và thách đố chúng ta, đặc biệt trong việc phục vụ giới trẻ nghèo khổ đang sống trong những tình trạng khốn khổ nhất. Chúng ta cần phải can đảm đi ra, tìm kiếm nơi những vùng ven, ở những nơi mà các bạn trẻ nghèo đang ngóng đợi chúng ta. Vì chúng ta là những con người của đức tin, và vì chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nên phải thoát ra khỏi những chỗ làm việc nhàn hạ mà chúng ta thường hay thích ở đó, những nơi khá an toàn mà cũng được người khác biết đến.

8- Cha Bề Trên Cả và ban Tổng Cố vấn xin anh em làm việc với cách thái cẩn thận và vững bền, để đảm bảo sự trong sáng trong các công cuộc và nơi từng hội viện, cụ thể làm sao để công cuộc được vững bền, có sự trong sáng về tiền bạc, sử dụng những tài sản thừa kế một cách minh bạch và đúng đắn. Đồng thời, nơi nào có thể, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách duy trì các công cuộc và có chương trình đào luyện, cùng với sự hỗ trợ của Văn phòng Phát Triển và Kế hoạch (PDO) của tỉnh dòng.

9- Trong 6 năm nay, chúng ta cần đặt ưu tiên vào việc đào luyện. Nói về việc đào luyện tức là chúng ta cần quan tâm đến cuộc sống và ơn gọi của từng hội viên, làm sao mỗi anh em phải được nắn đúc với Trái tim Mục tử, giống như Don Bosco. Chúng ta cần có một nền đào luyện để chuẩn bị anh em đi vào việc phục vụ sứ mệnh Sa-lê-diêng, cụ thể về Mục vụ Giới trẻ, vì đó là sứ mệnh phục vụ các bạn trẻ và dẫn dắt họ đến với Chúa Giêsu. Chúng ta cần có một nền đào luyện giúp khởi hứng nhiệt tâm  truyền giáo nơi các hội viên trẻ, ngay cả nhắm đến việc gửi anh em đi truyền giáo ad gentes. Việc đào luyện cũng phải là một quá trình liên tục cho đến suốt đời, với những sáng kiến cần thiết ở cấp cộng thể địa phương cũng như trên cấp tỉnh dòng.

10- Anh em đã biết rõ, các tỉnh dòng cần chọn lựa phương cách để bảo đảm  nâng cao phẩm chất chuyên hóa cho anh em hội viên. Điều rất quan trọng là chúng ta cần phải đào tạo các nhà đào luyện trong tương lai. Cũng tương tự, chúng ta cần có đội ngũ các anh em được đào tạo bài bản về Mục vụ Giới trẻ, về Đào luyện, về việc đồng hành thiêng liêng và về các môn học Sa-lê-diêng. Anh em phải có tầm nhìn xa và phải có kế hoạch cụ thể. Về lãnh vực này, Cha mời gọi các tỉnh dòng nên gửi anh em đến Đại học Sa-lê-diêng UPS ở Rôma để tu nghiệp.

11- Di sản giáo dục và mục vụ của chúng ta mời gọi chúng ta phải đào sâu hơn về sự hiểu biết, để khi chúng ta được mời gọi trở nên những nhà giáo dục và những người rao giảng Tin Mừng cho giới trẻ, chúng ta có đủ khả năng để đối diện trước những thách đố mới, tiếp cận với những tình huống mục vụ mới, những tình huống mà chúng ta không phải đáp ứng theo công thức đã có sẵn với não trạng ‘Ừ thì chúng ta vẫn thường hay làm như thế trước đây’. Gieo trồng Hệ thống Dự phòng của Don Bosco vào môi trường đa văn hóa và đa tôn giáo là một công việc đòi hỏi những con người sống đời thánh hiến phải cắm rễ một cách vững chắc vào đặc sủng. Vì lý do đó, việc quảng bá có hệ thống Khung tham chiếu (Mục vụ Giới trẻ) và suy tư về cách thức làm sao để chúng ta có thể thực hiện công việc mục vụ, là một tiến trình đầy thách đố đối với chúng ta. Nỗ lực của nhiều tỉnh dòng khi soạn thảo và cập nhật Kế hoạch Tổng thể (OPP) của tỉnh dòng cũng như Kế hoạch Giáo dục Mục vụ Sa-lê-diêng (SEPP) trên cấp tỉnh dòng hoặc trên cấp cộng thể, là một dấu chỉ cho thấy anh em đang hướng về cách làm việc với não trạng kế hoạch một cách mãnh mẽ hơn. Điều đó sẽ giúp chúng ta hướng tới lề thói làm việc theo phương cách Mục vụ Giới trẻ Sa-lê-diêng một cách đúng nghĩa, chứ không như trước đây, chỉ dựa vào các sự kiện đang xảy ra mà thôi. Dần dần, anh em phải đi theo một phương pháp và có một lộ trình rõ ràng.

12- Cha mời gọi toàn miền EAO và từng tỉnh dòng hãy tiếp tục phát huy tính quốc tế và tính liên văn hóa. Đây là những dấu hiệu mà toàn Giáo hội đang quy hướng về, dấu hiệu của một Giáo hội rộng mở, và cũng là dấu chỉ của sự phong phú mà Tu hội chúng ta đang đi theo hướng này. Chúa quan phòng đã lo liệu vì trong thời điểm lịch sử này, mỗi tỉnh dòng đều sẵn sàng tiếp nhận các anh em truyền giáo đến làm việc, và tiếp nhận ngay cả những người đời thiện nguyện đến từ các quốc gia hay từ các nền văn hóa khác.

13- Anh em thân mến, Cha đánh giá rất cao những nỗ lực của các anh em trong miền đã chuyển dịch các tài liệu in ấn và các băng video sang ngôn ngữ địa phương của mình. Đây là những phương cách truyền thông giúp anh em hội viên trở nên gần gũi hơn với Tu hội cũng như với Cha Bề Trên Cả, giúp chúng ta tăng triển cảm thức thuộc về, cũng như khơi dậy nơi anh em việc thông dự vào Tu hội. Cụ thể, anh em hãy tiếp tục đẩy mạnh trang web BOSCOLINK hay Australasia. Trang web này giúp liên kết chúng ta lại và để anh em có thể nhìn rõ hơn về Tu hội. Anh em cứ tiếp tục cố gắng chuyển tải đến các tỉnh dòng và đến các anh em hội viên những văn kiện của Giáo hội và của Tu hội, khi đã được chuyển ngữ sang tiếng địa phương, và đó cũng là phương thế giúp kiện cường căn tính nơi các anh em hội viên một cách mạnh mẽ hơn. Để củng cố công việc này cũng như những việc liên quan đến sự hiệp thông trong miền hay trong tỉnh dòng, rất quan trọng cần có một Uỷ viên làm việc trọn thời gian lo về Truyền thông Xã hội.

14- Cuối cùng, Cha cũng muốn nói đến 6 phụ tỉnh trong miền EAO của chúng ta. Trong toàn Tu hội, chẳng có miền nào có nhiều phụ tỉnh như thế. Cha mời gọi anh em hãy tiếp tục đồng hành với các phụ tỉnh ấy, giúp anh em đi đúng hướng, luôn rộng mở để Chúa quan phòng dẫn dắt trong những năm tới, và giúp anh em phát triển trong Gia đình Sa-lê-diêng.

Anh em hội viên thân mến, để kết luận, một lần nữa Cha cảm tạ Chúa về niềm vui Cha đã cảm nghiệm cũng như về sự hiệp thông sâu xa trong dịp Team Visit vừa qua. Cha khẳng quyết điều này, là ‘Không tỉnh dòng nào mà không được khích lệ để phát triển’. Điều quan trọng nhất, đó là tất cả chúng ta đều đi chung trên một con đường và cùng hướng về tương lai một cách chuẩn xác.

Xin Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục chúc lành cho từng người, cho các tỉnh dòng và cho toàn miền Đông Á – Châu Đại Dương của chúng ta.

Ngày 24 tháng 06 năm 2017

Cha Angel Fernandez Artime

Bề Trên Cả.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today