Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả Salêdiêng: Một lộ trình trình xuyên thời gian

 
(ANS – Rome) – Theo truyền thống Salêdiêng, các Hoa Thiêng (Strenna) do các cha Bề Trên Cả ban hành đều mang chở một khía cạnh đặc biệt thuộc di sản của Don Bosco. Sự quan tâm và chăm sóc rất lâu đời như thế của một người Cha đối với những đứa con tinh thần của mình trong đại Gia đình Salêdiêng đã được thể hiện qua nhiều thập kỷ, được làm phong phú thêm với những phương tiện hầu có thể truyền bá tốt hơn ý nghĩa thông điệp nơi các Hoa Thiêng. Tuy nhiên, nó vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu của nó: đó là một động thái hàng năm nhằm hiệp nhất toàn thể Gia đình Salêdiêng và vạch ra những ưu tiên cho sứ mệnh Salêdiêng trong việc truyền giáo và giáo dục giới trẻ.
 
Thuật ngữ “strenna” ngay lập tức nói đến yếu tố quà tặng. Theo truyền thống ngôn ngữ Ý nơi nó xuất phát, nó được liên kết đúng nghĩa với những món quà Giáng sinh. Trong bối cảnh vùng Piedmont nơi Don Bosco lớn lên, strenna đúng hơn là việc tặng quà năm mới theo truyền thống mà người chủ gia đình sẽ tặng cho con cái mình hoặc tặng cho những người làm công của mình. Ngày 1 tháng 1 được gọi chính xác là “ngày của strenna”. Vì vậy, trong bối cảnh Salêdiêng, Hoa thiêng đã trở thành một món quà mang tính biểu tượng và ý nghĩa mà Bề Trên Cả trao tặng cho tất cả các thành viên của Tu hội – và nói chung, cho những người chia sẻ sứ mệnh Salêdiêng trên toàn thế giới. Họ được tặng vào dịp Giáng sinh, giữa lễ Giáng sinh và Năm mới, để truyền cảm hứng cho việc chăm sóc mục vụ cho năm sau.
 
Ngay từ những ngày đầu thành lập Tu hội, Don Bosco đã hiểu tầm quan trọng của việc khuyến khích và động viên các cộng sự viên qua những cử chỉ ưu ái và sự quan tâm. Tuy nhiên điều ấy không bao giờ chỉ là một cách diễn bày lòng biết ơn mà thôi, nhưng đúng hơn, đó là một phương thế để canh tân sự cam kết với sứ mạng.
 
Theo dòng thời gian, Hoa Thiêng đã trải qua quá trình thay đổi đáng kể. Từ những suy nghĩ đầu tiên được Don Bosco truyền đạt bằng miệng, chúng ta đã chuyển sang các phương tiện truyền thông bằng văn bản, sau đó đến các phương tiện được trình bày bằng đồ họa thông qua các áp phích. Gần đây hơn, Hoa thiêng được truyền tải qua các phương tiện nghe nhìn, với các kịch bản phong phú và tân tiến nhằm truyền tải cùng một thông điệp có bài bản hẳn hoi. Hơn nũa, hình thức chi tiết ở dạng bình thường của văn bản được định dạng lại và trông rất hấp dẫn. Trong những thập kỷ gần đây, các cha Bề trên Cả đã chọn các chủ đề cụ thể cho Hoa Thiêng mà các ngài ban hành, biến Hoa Thiêng trở thành những tuyên ngôn thực sự gửi đến Gia đình Salêdiêng và toàn thế giới. Những chủ đề này luôn đề cập đến các vấn đề thời sự về tu đức, về Salêdiêng, về Giáo hội và về xã hội, đưa ra những hướng dẫn có giá trị để giải quyết những thách đố của hiện tại và của tương lai.
 
Bằng cách này, truyền thống Hoa Thiêng tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng và là sự hướng dẫn cho tất cả những ai sống theo tầm nhìn của Don Bosco.
Trước sự trình bày và phổ biến Hoa Thiêng 2024 của Bề Trên Cả, trong nhiệm kỳ cuối cùng của Cha Ángel Fernández Artime, chúng tôi muốn ôn lại lộ trình của các thông điệp Hoa Thiêng trong quá khứ, bắt đầu từ Don Bosco và sau đó tiếp tục với các thông điệp của những người kế vị khác đứng đầu Tu hội.
 
Chúng ta hãy đọc cuốn sách quý giá của Cha Santo Russo ‘La strenna di Don Bosco e dei suoi Successori’ (Messina, 2015, Nicolò Edizioni) để liệt kê các thông điệp của các Cha Bề Trên Cả theo dòng thời gian và cố gắng xác định tính đặc thù của mỗi Hoa thiêng.
 
Đó sẽ là một cách để tái khám phá giá trị, công đức và hiệu quả của các Hoa Thiêng hầu tôn vinh Don Bosco và tất cả những người kế vị Ngài.
 
Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB
Visited 258 times, 1 visit(s) today