Cuộc họp các Quản lý Tỉnh miền EAO, tổ chức tại Hàn Quốc – Đẩy mạnh sự hiệp thông và chia sẻ các nguồn phúc lợi

(Seoul, Hàn Quốc – 04.03.2018) – Cuộc họp thường niên giữa các Quản lý của các Tỉnh dòng trong miền EAO đã diễn ra tại Seoul từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 03 vừa qua. Thầy Jean Muller, Tổng Quản lý đã chủ sự cuộc họp năm nay. Điều hành viên là Cha Quản lý của Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân và Cha Andy Satura, điều phối viên về quản lý của miền EAO. Hiện diện trong buổi họp mặt có 14 Quản lý của các Tỉnh dòng, có đội ngũ Văn phòng Truyền giáo của Tỉnh dòng Hàn Quốc và có 8 nhóm người đời, là những người làm việc tại các văn phòng quản lý của các Tỉnh dòng.

Các đề tài nhằm bàn về phương cách giúp các Quản lý Tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò của mình. Hội nghị cũng lắng nghe một vài thực hành điển hình rất có hiệu quả như tại Văn phòng Truyền giáo Hàn Quốc, Văn phòng PDO (phát triển và kế hoạch) của Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân, phương thức điều hành tại Tỉnh dòng Bắc Phi Luật Tân. Sau đó thầy Muller cũng nói về cách thức để các Tỉnh dòng có thể kiếm được những nguồn tài chánh phục vụ cho các công cuộc giúp trẻ em nghèo và các bạn trẻ. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các Quản lý Tỉnh.

Thầy Muller cũng đề nghị ý tưởng để các Tỉnh dòng trong miền EAO có thể tương trợ lẫn nhau trong việc thực thi sứ mệnh Salêdiêng, cụ thể với 2 công việc:

– Cần suy nghĩ và bàn bạc với nhau một cách nghiêm túc về những dự án.

– Cần có những hành động cấp thiết.

Để nâng đỡ các công cuộc và các cơ sở tại những cộng thể trong miền, Thầy Muller cũng nêu ra những tiêu chí sau đây:

1- Phải có phẩm chất Salêdiêng.

2- Phải có sự điều hành và quản trị theo cách thái Salêdiêng.

3- Cần thực hiện tinh thần ‘Làm việc và tiết độ’.

4- Làm sao để làm lan tỏa bầu khí nguyện xá Valdocco trong thế giới hôm nay.

5- Hướng về việc phục vụ những nhu cầu truyền giáo qua việc đầu tư, tìm những giải pháp khả thi tại chính địa phương, có sự tương trợ lẫn nhau, và sự cộng tác phải mang lại hiệu quả thực sự.

6- Phải có sự tham phần của giới trẻ.

7- Cần thay đổi cách thức điều hành cho phù hợp.

8- Làm sao để các công cuộc của chúng ta được lâu bền.

9- Cần lượng giá về việc điều hành và quản trị.

Thầy Tổng Quản lý trích dẫn những nguyên tắc căn bản về quản trị như được nói trong Hiến luật ở các khoản 73-75; 161, 164, 176, 187-188. Quy chế tổng quát cũng như các văn kiện của các Tổng Tu nghị 25, 26,27 cũng đề cập nhiều về vấn đề này.

Sau 3 ngày làm việc và bàn bạc, các Quản lý Tỉnh trong miền đều thống nhất về những đường hướng hành động được nêu ra để thực hiện trong các Tỉnh dòng cũng như trong toàn miền.

Cuộc họp năm tới sẽ được tổ chức tại Papua New Guinea từ ngày 03 đến ngày 06/03/2019.

Bài viết của ông Leah Samson
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today